UNAPRED SE ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI BI NAM POSLALI DONACIJE DA OVAJ BLOG BUDE JOŠ BOLJI NEGO ŠTO JESTE JER SE INAČE OVAJ BLOG MASOVNO KORISTI ZA PISANJE SVAKOJAKIH KNJIGA I DISERTACIJA PA JE NORMALNO DA I TAKVI LJUDI KOJI BESOMUČNO KORISTE OVAJ SAJT ZA SVOJA NAUČNA “DOSTIGNUĆA” I POMOGNU OVOM SAJTU ILI BLOGU I TAKO DOBIJEMO JOŠ BOLJI BLOG-SAJT POSVEĆEN NAŠEM HEROJU STANISLAVU BINIČKOM. 

Ovako to je samo sve moj privatan rad na sakupljanju svih ovih informacija da bi poneki od vas bednika sve to sakupljao i pravi čitave knjige i to UOPŠTE NE NAVODEĆI IME OVOOG SAJTA, kao da ne postoji i kao da g aniko ne uredjuje nezahvalnici srpski a ovamo biste svi da se busate u grudi da “dosta znate o Stanisalvu Biničkom” i bez ovog sajta.

NARAVNO DA JA MOGU DA VODIM I DALJE OVAKAV SAJT-BLOG I DALJE BEZ IKAKVIH DONACIJA ALI BI BILO LEPO DA IPAK DONACIJE NEMATERIJALNE PRIRODE STIGNU I OD SVIH VAS KOJI POTPUNO NEZAHVALNO I NEVEROVATNO SEBIČNO KORISTITE OVAJ SAJT ZA SVOJ LIČNI USPON

ČAK I WIKIPEDIA ima link do ovog sajta što nam sve govori koliko je ovaj sajt važan za prikupljanje dokumenata o našem heroju