ZAHVALJUJUĆI MOM DRUGARU IMAMO JOŠ JEDAN DOKAZ DA JE NEKE OD NAJPOZNATIJIH PESAMA SRBIJE KOMPONOVOAO UPRAVO STANISALV BINIČKI.

KO  ŽELI DA “PODIGNE” OVU PESMU BEZ GLEDANJA OVOG STATIČNOG VIDEA MOŽE JE SKINUTI

OVDE