PO MOM SHVATANJU TO JE JEDNA TE ISTA PESMA . NO JA OVIM PUTEM

MOLIM JAVNO SAV AUDITORIJUM KOJI OVDE DOLAZI DA KAŽE NEŠTO O

TOME. U PITANJU SU PRVA DVA STIHA TE PESME I ONDA SVAKI PEVAČ

ZAPOČNE SA DRUGIM STIHOM ONDOSNO SA PRVIM KAKO KO SHVATA TO.

MOLIM TAKODJE SVOG NAJVERNIJEG SARADNIKA NA BLOGU DA SE OGLASI

PO TOM PITANJU AKO MOŽE.

UNAPRED HVALA SVIMA!

DA bismo sve to ilustrovali sakupili smo sa odvratnog kanala jutjub nekoliko dobrih verzija “obe” verzije iste pesme. Dakle ista pesma, isti stihovi ista muzika ali drugačiji nazivi.

Nebo je tako vedroNEBO JE TAKO VEDRO PONOĆ JE TAKO TIHA