Tags


Dokumentarac o Marsu na Drinu2

Dokumentarac o Marsu na Drinu1

INTERESANTNO JE KAKO SE POTPISANI NOVINAR KORISTIO OBILATO PODACIMA SA OVOG SAJTA A DA NIGDE NIJE OBJAVIO BAR POMEN DA PSOTOJI I SAJT POSVEĆEN OVOJPESMI I SAMOM KOMPOZITORU. NEMA VEZE I MI SMO NJEGOV KRADLJIVAČKI ČLANAK OBJAVILI OVDE A DA GA NISMO UOPŠTE PITALI.