R-7093

Iz časopisa Comoedia, 4. 2. 1924, br. 5, broj posvećen Stanislavu Biničkom.
Fotografija je načinjena 1919. godne. Nakon I sv rata, orkestar Muzika kraljeve garde je krenuo na turneju po Kraljevini, na čelu sa Biničkim. Ovo je fotografija iz Mostara. S leva na desno u prvom redu je Aleksa Šantić (sa šeširom), zatim Binički i Većislav Rendla.

KAKAV LEP DOKUMENT o jednom prošlom dobu i vremenu kad su ovakvi ansambli išli na turneje! HVALA ANONIMNOM DARODAVCU.