Tags


Yugoslavia Tamb. Drustvo - Prosetaj Lelo

Na ovom snimku iz davne 1924. godine iamte pesmu Stanislava Biničkog “Čini ne čini” koja se ovde zove “Prošetaj Lelo” i sve to na ovom lepom sajtu koji ste već upoznali.

TAMBURITZA AND MORE